Home
Nieuws
Geschiedenis
Bestuur
Activiteiten
Sponsoring
Agenda
Steunen
Links
Contact 

 


Bestuur

Het bestuur bestaat momenteel uit de volgende leden:

 

Voorzitter: Vacant
Secretaris (waarnemend): Dhr. S.J. M. Breukel, telefoon: 0345-684223
Penningmeester: Dhr. S.J.M. Breukel
Lid: Dhr. J. Heijnen
Lid: Mevr. A.J. Jalving
Lid: Mevr. A. Dragstra
Lid: Mevr. I. Vernooy – Berkhout