Home
Nieuws
Geschiedenis
Bestuur
Activiteiten
Sponsoring
Agenda
Steunen
Links
Contact


Geschiedenis:

Volgende Pagina

 

 


 

 


Geschiedenis

Het ‘Departement Beesd der Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen’ (kortweg Nut-Beesd), zoals de vereniging officieel heet, bestaat al sinds de 2de helft van de 19de eeuw. Het jaartal 1862 op de gevel van de oude Spaarbank/Bewaarschool in de Voorstraat, herinnert ons nog aan het moment dat de activiteiten van het Nut in Beesd startten. Landelijk was de Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen al actief sinds 1784. Nutsscholen en -spaarbanken behoren tot de meest bekende activiteiten van het Nut. Ook nu nog zijn er 34 basisscholen van het Nut actief, voornamelijk in het zuiden van het land. De Nutspaarbanken zijn met andere banken gefuseerd (SNS en Fortis), maar doordat statutair een deel van de winst besteed moest worden aan sociaal/culturele doelen, is het VSB-fonds gesticht, waarin oude Nutsgelden zijn ondergebracht.

 

Een Nutsdepartement is een vereniging met een vrijwilligersbestuur. De activiteiten hebben altijd een emancipatorisch karakter.