Home
Nieuws
Geschiedenis
Bestuur
Activiteiten
Sponsoring
Agenda
Steunen
Links
Contact


Geschiedenis:


Vorige Pagina


 

 


Geschiedenis

In 1862 werd in Beesd een departement van de Maatschappij tot Nut van ’t Algemeen opgericht. De Maatschappij stelt zich ten doel het welzijn, in de ruimste zin, van individu en gemeenschap te bevorderen. In het dorp Beesd beheerde het bestuur van het departement een spaarbank en een ‘bewaarschool’. De bank is intussen, na een aantal fusies, opgegaan in de SNS bank en in 1985 werden de activiteiten van de Nutsskleuterschool na invoering van de wet op het basisonderwijs, ondergebracht bij de Christelijke Basisschool.

 

Nadat het bankgebouw/schoolgebouw aan de Voorstraat was verkocht werden de activiteiten van het departement Beesd voortgezet door financiële ondersteuning te bieden aan verenigingen en instellingen in Beesd en omstreken. De rente van het kapitaal dat door de verkoop van het onroerend goed jaarlijks beschikbaar komt, wordt aangewend om de financiële aanvragen te honoreren. Op bescheiden schaal werden ook cursussen aangeboden voor volwassenen en kinderen, zoals kinderknutselmiddagen en yogacursussen. Momenteel herinnert de schildercursus voor ouderen, gegeven in de Lingehof, nog daaraan.